Preventívna a diagnostická veterinárna starostlivosť

 • Preventívne vakcinácie
 • Čipovanie podľa platných ISO noriem
 • Vystavovanie medzinárodných petpasov
 • Antiparazitárne ošetrenie (odčervenie, ošetrenie proti vonkajším parazitom)
 • Preventívne a predoperačné vyšetrenie krvi (celkový krvný obraz a jeho interpretácia, biochemické vyšetrenie krvi)
 • Sérologické vyšetrenie krvi na ochorenia prenášané bodavým hmyzom (borelióza, anamplasmóza, ehrlichióza a dirofilarióza)
 • Sérologické vyšetrenie krvi na infekčné ochorenia u mačiek (FIV, FeLV)
 • Stanovenie hladiny hormónu T4 (štítna žľaza) z krvi
 • Stanovenie hladiny progesterónu z krvi
 • Vyšetrenie zvierat pred výstavou, pred odchodom do zahraničia
 • Vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka
 • Cytológia– vyšetrenia výterov zo zvukovodov, kožných útvarov (rozlíšenie nádorovej a nenádorovej etilológie), efúzie v dutine brušnej a hrudnej, vaginálna cytológia, vyšetrenie močového sedimentu, krvné nátery pri podozrení na krvné parazity a nádorové ochorenie krvi)
 • RTG vyšetrenie – pri podozrení na zlomeniny, ochorenia v dutine hrudnej a brušnej
 • Sonografické vyšetrenie – dutiny brušnej (pečene, sleziny, obličiek, čriev, močového mechúra), dutiny hrudnej (na prítomnosť efúzie a pod.)