Personál ambulancie

MVDr.Gabriela Hazlingerová
-veterinárny lekár
-absolvent Veterinárnej a Farmaceutickej univerzity Brno, r. 1995

MVDr.Zuzana Brezovská Rozborilová
-veterinárny lekár
-absolvent Veterinárnej a Farmaceutickej univerzity Brno r. 2018

Andrea Knotková
-veterinárny asistent
-absolvent Strednej zdravotníckej školy v Skalici

Andrea Markovičová

-veterinárny asistent
-absolvent Súkromnej strednej odbornej školy veterinárnej v Bratislave r. 2008

Bc. Tereza Blahová
-veterinárny asistent
-absolvent Veterinárnej a Farmaceutickej univerzity Brno, r. 2020, odbor Ochrana zvierat a welfare