Personál ambulancie

MVDr.Gabriela Hazlingerová
-veterinárny lekár
-absolvent Veterinárnej a Farmaceutickej univerzity Brno, r. 1995

MVDr. Jozef Saksun
-veterinárny lekár
-absolvent Veterinárnej a Farmaceutickej univerzity Brno, r. 2018

MVDr.Zuzana Brezovská Rozborilová
-veterinárny lekár
-absolvent Veterinárnej a Farmaceutickej univerzity Brno r. 2018

Andrea Knotková
-veterinárny asistent
-absolvent Strednej zdravotníckej školy v Skalici

Bc. Tereza Blahová
-veterinárny asistent
-absolvent Veterinárnej a Farmaceutickej univerzity Brno, r. 2020, odbor Ochrana zvierat a welfare